PIRJO K. TOIKKA

Maalausteni ominta aihe-aluetta ovat ihmiset, ihmishahmot, abstraktit / puoliabstraktit ja viimeaikoina lintumaalaukset. Linnut tulivat ja jäivät jokapäiväiseen elämääni. Maalaukset syntyvät syvältä sielusta ja niistä välittyy usein myös hyvin vahva tunnelma, jonka katsojakin aistii, pysähtyessään katsomaan taulua. Taulujen aiheet antavat kuitenkin katsojalle tilaa omille tulkinnoilleen.

Aiheet ja värit tauluihin syntyvät arkielämän tunneskaaloista, iloista ja suruista. En halua taulujen aiheissa tai väreissä pysytellä yhdellä samalla sektorilla, vaan haluan pitää vapauteni maalata kulloisenkin oman tunnetilan mukaan. Paras maalaus syntyy siitä, kun oma ajatus ja tunne ovat aiheen mukana. Toki maalauksia syntyy myös tilauksesta, lähinnä henkilö- tai eläinkuvista. Kun maalauksen aihetta ei koe omaksi, on hyvin vaikea saada sellaista otetta maalaamiseen, että tulos tyydyttäisi.
Yleensä taulu syntyy vain kerran. Toista samanlaista ei voi syntyä, jos maalaa oman tunnetilan pohjalta. Tällöin taulun pitää valmistua melko nopeasti. Kyse ei kuitenkaan ole hetkellisestä tunnetilasta, vaan pitemmistä jaksoista, joihin myös vuodenajat antavat oman värinsä ja syvyytensä. Kuvaan mielelläni tunnetiloja eri tilanteissa. Värillä on myös oma merkityksensä ja tunneskaalansa. Tietyt värit kertovat meille, onko kyse ilosta, surusta, mustasukkaisuudesta vai uskollisuudesta. Tutkittujen väriteorioiden mukaan, kullekin värille löytyy paikkansa ihmisten tunneskaalassa.

Maalaan tauluni tärpättiliukoisella öljyvärillä, itse pingoittamalle pellavakankaalle.
Näin taulu kestää paremmin kolhuja ja värit säilyvät ja kestävät ajan tuomaa patinaa.